Juniorträning

Juniorverksamheten på Nyköpings GK är öppen för alla barn och ungdomar och ingen förkunskap eller medlemskap i golfklubben behövs för att delta i vår träning. Vi vill att alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna till golfklubben. Vi vill att de ska tycka golf är roligt. Vi vill uppmuntra dem till träning och spel och framförallt få möjligheten att utveckla sitt golfspel.

Därav har vi valt ut dessa tre ledord för vår juniorverksamhet:

Glädje - Gemenskap - Utveckling

Dessa tre ledord är något vi aktivt jobbar med och kommer att ha som en röd tråd genom hela vår juniorverksamhet.

All juniorträning följer en tydlig röd tråd vi har skapat för vår verksamhet samt att den följer även utvecklingstrappan som är framtagen av SGF (Svenska Golfförbudet) och kommer att under säsongen jobba med utbildningsmaterial som är anpassat efter vår verksamhet och framtagna utvecklingstrappa.

All juniorträning på Nyköpings GK utförs av PGA utbildade instruktörer.

Anmälan sker på klubbens hemsida.