Sommarträningskursen Swing It för tjejer under ledning av Malin Landehag

Individanpassad sommarträning för tjejer i dynamisk gruppform.

Golf- och rörlighetsträning under ledning av PGA Club Professional Malin Landehag. I en tight träningsgrupp med endast 6 deltagarplatser kommer Malin varva individuell teknik- och närspelsträning med grundläggande rörlighetsövningar. Kursperioden inleds med att definiera ett antal mätvärden för varje elev i en kombination av svingdata, klubb- och bollhastighet med kroppens fysiska förmåga inom rörlighet och rotation. Dessa värden ger sedan en bra bas att utgå från som sedan formar individuella och nåbara utvecklingsmål under kurstiden. Tillsammans arbetar vi intensivt med de veckovisa målen under 4 ledarledda träningstillfällen i vår studio- och akademimiljö där vi hela tiden har full tillgång till olika hjälpmedel och mätvärden via vår FlightScope launch monitor. Alla kursdeltagare får dessutom ett medlemskap hos CoachNow för individuell återkoppling och dokumentation mellan varje enskilt träningspass.

Veckovisa fasta kurstillfällen enligt följande:
4/7: 17.00-18.00.
11/7: 17.00-18.00.
18/7: 17.00-18.00.
1/8: 17.00-18.00.

1.295:- per person i en grupp med maximalt 6 elever. För bokning av Sommarträningsningskursen Swing It för tjejer klicka på länken nedan eller kontakta Malin på 070-660 63 35.