Lilla Lektionspaketet

Laddat med 5x25 min träningstid

Pris: 2.495:-

Vårt minsta paket är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik och fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger en mycket god grund för en enklare, men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan. Golfsvingen filmas i kombination med att viktiga mätvärden från FlightScope definieras. Därefter utformar vi individuella träningspass med inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål. Efter varje enskilt pass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via Coach's Eye.


Stora Lektionspaketet

Laddat med 250 min träningstid

Pris: 4.995:-

Ett paket som riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och över en längre tidsaxel med mer kontinuerlig återkoppling. Det inledandet passet på 50 minuter inkluderar en noggrann FlightScope-analys av svingtekniken. De efterföljande och helt individuellt utformade träningspassen kopplas till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt träningspass får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur nästkommande träningspass, tidslängd och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den egna träningen mellan träningspassen vi har tillsammans bäst ska bedrivas. Att Träna På Att Träna är ett begrepp vi etablerar tillsammans, vilket snabbt skapar funktionella verktyg för att skapa goda vanor och rutiner för elevens egen träning. Efter varje enskilt pass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via Coach's Eye.


Premium Lektionspaketet

Laddat med 350 min träningstid + 9 hålspelcoaching

Pris: 8.995:-

Det största träningspaketet är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med hög ambition. Guldpaket spänner därför över den längsta tidsaxeln med tillgång till ett stort antal uppföljningspass. Precis som i de andra lektionspaketen görs en inledande FlightScope-analys av elevens svingteknink samt att den fysiska förmågan definieras via en individuellt utformad screening. Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt träningspass kombinerar prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen bäst ska bedrivas. Ett av träningspassen i premiumpaketet rekommenderar vi att vi fokuserar helt åt tekniken och grunderna inom puttning. Ett annat viktigt och mycket inspirerande moment i guldpaketet är när vi tillsammans i en coachande process flätar samman alla olika utvecklingsdelar under ett 9-håls spelpass på banan.   
Det sista och avslutande träningspasset blir sedan målgången för den progressionsresa som garanterat gjorts. Efter varje enskilt tränings- eller spelpass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via Coach's Eye.